Tour de France Guide

Tips

Tips header

Administration af energi

Energi er meget vigtig. Du skal forsøge at spare så meget energi som muligt til den sidste kilometer af etapen for at få en fordel i forhold til de andre ryttere.

Din rytters energi er repræsenteret af 2 målere:

Angrebsmåleren bliver mindre, når din rytter angriber. Når den er tom, kan din rytter ikke længere angribe. For at fylde angrebsmåleren igen skal din rytter køre med lav hastighed eller indtage en rød mad.

Angrebsmålerens maksimale niveau formindskes i forhold til energimålerens maksimale niveau. Hvis energimåleren er fuld, kan angrebsmåleren fyldes til sit maksimum. Hvis energimåleren er tom, reduceres angrebsmålerens maksimale niveau med 20 %.

Energimåleren formindskes, når din rytter yder en betydelig indsats. Den forøges, når din rytter kører ved lav hastighed eller ved indtagelse af blå mad. Energimålerens maksimale niveau falder i løbet af etapen, efterhånden som friskheden falder som følge af de tilbagelagte kilometer.

Hvis de 2 målere er tomme, vil rytteren opleve et kollaps, dvs. at hans indsats vil blive begrænset i et par sekunder, men dette vil koste ham en masse tid.

Beskytte sig mod vinden

Den farvede streg som kan ses omkring speedometret angiver luftmodstand. Jo mere synlig stregen er, desto større er luftmodstanden for din rytter, og han bliver hurtigere træt. Modsat, hvis stregen knapt er synlig betyder det, at din rytter er godt beskyttet, og ikke bliver påvirket af vinden. Jo stærkere vinden er, desto vigtigere er det at beskytte din rytter for at undgå, at han spilder for mange kræfter, særligt i stykker med meget vind.

Du kan også se, hvor meget vind, din rytter er udsat for, ved at se på luftstrømmen ved hans albuer. Hvis den er synlig, er din rytter udsat for meget vind og er kun lidt eller slet ikke beskyttet mod vinden. For at øge beskyttelsen skal du bede en holdkammerat om at læ for rytteren.

Wind effect

I diagrammet til venstre kommer vinden fra venstre. For at give læ til din rytter (i gult) skal modstandere eller holdkammerater derfor placeres på hans venstre side. Denne diagonale formation kaldes en "vifte". Jo mere modvind der er, jo mere ligner viften en vertikal linje (midterste diagram). Hvis vinden kommer fra højre (højre diagram), er dens form omvendt. Ideelt set skal du altid prøve at have mindst fem ryttere mellem din rytter og vinden.

At tage føringer

At tage en føring indebærer, at man sætter farten forrest i en gruppe i et kort tidsrum. Rytteren er ikke beskyttet mod vinden og bliver hurtigere træt end sine modstandere, der kører bag ham. Rækkefølgen af føringer betyder, at alle rytterne tager del i indsatsen.

Følg en rytter til fronten af gruppen (diagram 1 og 2). Når han trækker til side, skal din rytter sætte farten (diagram 3). Når du mener, at din rytter har taget en tilstrækkelig føring, placerer du ham bag de andre (diagram 4) og følger dem, indtil du kommer tilbage i front.

Relais

Hvis du er i feltet, er der situationer, hvor dit hold skal sætte farten i feltet. Det er, hvad der kaldes ”At bære løbets byrde”. Dit hold skal sætte farten i feltet, når:

Hvis dit hold ikke deltager, har udbruddet større chance for at kæmpe om sejren, fordi de andre hold vil tage færre føringer.

I et udbrud bør du altid tage føringer for at sikre, at udbruddet fortsætter med at fungere. Ellers vil de andre ryttere angribe i et forsøg på at sætte din rytter af, fordi de vil mene, at han ikke laver noget arbejde. Dette kan være en strategi, der kan bruges til at opløse et udbrud eller tvinge dine modstandere til at angribe nær slutningen på en etape.

Alligevel er der situationer, hvor disse regler ændrer sig:

Kontrollere et hul

At kontrollere et hul mellem feltet og et udbrud sker som regel på flade eller kuperede etaper, fordi det er lettere for en gruppe at arbejde sammen. I bjergene er det sværere at have et hold med tilstrækkeligt mange gode bjergryttere til at kunne sætte farten på en hel etape. Det er muligt, men ikke nemt.

Man bør give "Føring"-instruktionen til flere holdkammerater, så de deles om indsatsen. For at undgå at løbe en risiko bør et udbrud ikke have mere end 1 minuts forspring for hver 10 km (”Chapatte”-reglen, som er opkaldt efter journalisten Robert Chapatte, der udtalte denne regel, der ofte bekræftes under løbet: ”Hvis et udbrud skal lykkes, skal det bruge mindst 1 minuts føring 10 kilometer fra mål for at kunne modstå, at feltet vender tilbage”). For eksempel 50 km fra mål bør afstanden være inden for 5 minutter for at have en chance for at indhente udbruddet på en flad etape. Vær dog opmærksom på, at jo flere ryttere, der er i udbruddet, desto vanskeligere er det at indhente dem.

Angribe

Det er vigtigt at angribe på det rette tidspunkt, for et angreb bruger meget energi, og det er bedst ikke at spilde den.

For at øge et angrebs effektivitet er det bedst at øge farten på forhånd. Tricket er at accelerere mod fronten af gruppen og sætte angrebet ind, når man når rytteren på anden- eller tredjepladsen.

Ved begyndelsen af en etape, hvis du ønsker at ”tage” et tidligt udbrud, er det bedst at følge andre ryttere, der angriber. På den ene side sparer din rytter en smule energi ved at sidde på hjul. På den anden side kan din rytter desuden indlede et modangreb, hvis feltet reagerer på angrebet, og forsøge at gå i udbrud. Endelig er det bedre at være del af en udbrydergruppe frem for at være alene, fordi man kan samle kræfterne, give beskyttelse mod vinden og øge muligheden for at holde feltet bagude. Vær dog opmærksom på, at feltet kun sjældent lader en stor gruppe ryttere slippe væk.

Hvis du ved afslutningen af en etape vurderer, at din rytter har et tilstrækkeligt forspring til ikke at kunne blive indhentet af feltet, kan han angribe og lade de andre udbrydere bag sig. Du bør derfor studere profilen og udnytte eventuelle vanskeligheder til din fordel. Hvis de sidste kilometer er flade, bør din rytter have mere end 1 minuts forspring 10 kilometer fra mål, hvis han skal have en chance for at vinde. Hvis der er vanskeligheder, bør forspringet være endnu større.

Bjergklassementet

Hvis du ønsker at angribe for at tage føringen i bjergklassementet, bør din rytter være blandt de første 10 ryttere, når han er 1 km fra toppen. Øg langsomt farten, når din rytter er cirka 600 meter fra toppen, og vent til de sidste 300 meter med at give den alt. Selvfølgelig betyder en rytters Kuperet-, Bjerg- og Acceleration-attributter meget for at komme øverst i bjergklassementet.

Massespurt

For at vinde en massespurt er rytterens placering afgørende. 10 km fra mål bør din sprinter være forrest i feltet, omkring 20. pladsen for ikke at blive udsat for for meget vind. 5 km fra mål bør din sprinter være omkring 10. pladsen. Ideelt set vil han ligge på hjul af en anden god sprinter, og hans røde måler vil endnu være fuld. Fra dette tidspunkt bør du sikre, at han ikke mister sin position, og at han undgår ryttere, der slår ud.

Sprint etape 1

Du kan indlede spurten lige før den sidste kilometer. Giv den ikke alt med det samme. Prøv at sidde på hjul af andre sprintere for at drage fordel af deres slipstrøm. Omkring 600 meter fra målstregen skal du give den alt for at overhale alle. Øjeblikket, hvor du skal give den alt, afhænger af din sprinters attributter og hans resterende mængde energi.

Sprint etape 2

Nedkørsel fra et bjergpas

Nedkørsel er en farefuld øvelse, hvor den mindste fejl kan forårsage et styrt. Når banen er grøn, kan din rytter passere uden at bremse. Når den er rød, skal han bremse, ellers er et styrt uundgåeligt. Når den er orange, er det muligt at passere, men rytterens bane skal være perfekt. Hvis du er i feltet, og sigtbarheden er begrænset, er det muligt at bruge Følg-funktionen.

At tage sving består af tre dele:

Administrere en tidskørsel

For at vide hvordan du skal kontrollere din indsats, skal du kigge på indikatoren for anbefalet indsats. Den sidste viser den anbefalede indsats afhængigt af ruten, for at kunne opnå en god tid med kontrol af rytteren. Bemærk venligst, at denne indikator ikke vises på de højeste sværhedsgrader. Her skal du læne dig op af din erfaring i spillet.

Reglerne for individuel tidskørsel gælder også for holdtidskørsel. For at få en god tid er det vigtigt at kende sit hold godt og at lade de bedste specialister i tidskørsel tage længere føringer end de svagere ryttere.

Holdets tid beregnes ud fra den fjerde rytter, der passerer målstregen. Det er vigtigt, at holdkaptajnen er blandt de første fire.